Полага ли ми се лечение с инсулин - не съм здравноосигурен?

Полага ли ми се лечение с инсулин - не съм здравноосигурен?

Аз съм с диабет и трябва да премина към лечение с инсулин, но съм с прекъснати здравноосигурителни права. Може ли и как да получа инсулин? Ще може ли да ми се издаде рецепта, като съответно предписаният инсулин да си го заплатя аз?

Камен Златев, гр. Пловдив

В случая следва да се обърнете за преглед и консултация към лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната.

По преценка и при необходимост той ще назначи съответната терапия и може да издаде Е-рецепта съгласно Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукт.

Здравнонеосигурените лица заплащат оказаната им медицинска помощ.

Коментари