Правомерно ли е да заплащам изследване, назначено от личния лекар?

Правомерно ли е да заплащам изследване, назначено от личния лекар?

Преди седмица предадохме материал за изследване за чревни паразити на детето ни с направление, издадено по НЗОК от личния лекар. За наше учудване от лабораторията ни беше поискана такса в размер на 2.00 лв. Предявих претенции, че до момента не сме заплащали такса за този тип изследване в никоя друга лаборатория, но ни бе казано, че при тях е така. Тази такса не е обявена никъде. Моля да уточните дали платената от нас такса е взета правомерно?

Теменужка Желязкова, гр. Пловдив

В случай, че e издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4), не следва да заплащате за лабораторното изследване. Трябва да имате предвид, че на основание чл.168 от Националния рамков договор - 2020-2022 г. за медицинските дейности (НРД 2020-2022), когато на здравно-осигурените хора се правят изследвания в лаборатория, назначени от личния лекар или от специалист, съответният изпълнител може да определи цена за “биологичен материал”, като сумата се заплаща от пациента. 

За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по този ред, независимо от броя на изследванията. Когато лабораторията е определила цена за “биологичен материал”, лечебното заведение не може да изисква от пациента за медико-диагностични изследвания в същата лаборатория такса по чл.37 от Закона за здравното осигуряване, т.нар. “потребителска такса”. 

С разпоредбата на чл.168, ал.5 от НРД 2020-2022 г. за медицинските дейности от заплащане на сума за “биологичен материал“ се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

Лабораторията е длъжна да ви издаде финансов документ за всяка заплатена от вас сума. 

Коментари