Пластмасови частици в бутилираната вода: Опасения за здравето?

Пластмасови частици в бутилираната вода: Опасения за здравето?

Неотдавнашни изследвания разкриха изненадващо и потенциално тревожно наличие на малки пластмасови наночастици в бутилираната вода.

Проучването, публикувано в “PNAS”, открива стотици хиляди такива частици, по-малки от една хилядна от ширината на човешки косъм, което повдига въпроси за въздействието им върху здравето.

Тази констатация е следствие от проучване на „Consumer Reports“, което открива микропластмаса в 84 от 85 проби от храни.

Тези пластмаси, чийто размер варира от пет милиметра до един микрометър, предполагат по-широко замърсяване на човешката хранителна верига, отколкото се смяташе досега.

Проучване на Колумбийския университет, в което е използван нов метод за откриване на нанопластмаси, открива от 10 до 100 пъти повече нанопластмаси в бутилираната вода, отколкото е било регистрирано досега.

Последиците за здравето от тези частици остават сложни и несигурни. Проучването идентифицира между 110 000 и 370 000 наночастици, предимно нанопластмаси, в три популярни марки бутилирана вода.

Използваният метод - хиперспектрална микроскопия със стимулирано раманово разсейване (SRS) - позволява да се наблюдават частици с размер до 100 нанометра.

Д-р Сара Бенеде от Националния съвет за научни изследвания на Испания коментира значението на усъвършенстването на методиките за откриване в тази област.

Съавторите на изследването д-р Фийби Стейпълтън и д-р Бейжан Ян отбелязаха, че фокусът им е бил насочен единствено към пластмасите и други видове наночастици не са били включени.

Рискове за здравето 

Рисковете, свързани с консумацията на тези частици, не са напълно известни, но има основания за безпокойство. Д-р Бенеде изтъкна потенциалните физически и химически опасности, които тези частици представляват.

Физическото увреждане на тъканите, като например червата или белите дробове, и отделянето на вредни добавки, като фталати и бисфенол А (BPA), са основните проблеми. Тези добавки са известни като ендокринни разрушители и могат да имат неблагоприятно въздействие върху развитието, възпроизводството и имунната система.

Микропластмасите и нанопластмасите могат също така да действат като носители на замърсители на околната среда, токсини, антибиотици или микроорганизми, което създава допълнителни рискове за здравето.

Д-р Бенеде предупреди за разнообразните опасни ефекти на пластмасовите частици, които могат да допринесат за развитието на заболявания, като рак и метаболитни нарушения.

Микропластмасата се крие в синтетичните тъкани и козметиката

Устойчивостта на пластмасите на биоразграждане означава, че веднъж погълнати, те могат да останат в организма за продължителен период от време, което може да доведе до дългосрочни здравословни проблеми.

Микропластмаси и фталати в храните

Проучването на „Consumer Reports“ също така открива фталати в почти всяка тествана храна, като нивата им не надвишават действащите стандарти за безопасност, въпреки че те може да не отразяват най-новите медицински познания. Открит е и BPA, макар и в по-ниски нива в сравнение с проучването от 2009 г.

Намаляване на потреблението на микропластмаса

За да се намали рискът от излагане на микропластмаса, д-р Стейпълтън препоръчва да се премине от пластмасови бутилки за еднократна употреба към метални или стъклени контейнери, което намалява както излагането на микропластмаса, така и отпадъците в околната среда.

Д-р Бенеде съветва да се използва насипен чай, вместо торбички, да се разчита на чешмяна вода с ефективни филтри и да се използват стъклени съдове в микровълнови печки.

Въпреки тези констатации д-р Стейпълтън подчертава важността на това да се поддържа хидратация, като съветва, че рискът от дехидратация може да надхвърли потенциалните въздействия от излагането на нанопластмаси и следователно бутилираната вода не трябва да се избягва напълно, когато е необходимо.

Коментари

всичко което да знаете 15.05.2024 23:27

Има консерванти. При НРБ, водата беше в стъклени шишета и силно газирана. Газировката е добър консервант.