Започват клинични изпитания на 3 лекарства срещу коронавируса

Започват клинични изпитания на 3 лекарства срещу коронавируса

СЗО обяви следващата фаза в своето проучване Solidarity - Solidarity PLUS. Тя ще започне със записването на хоспитализирани пациенти с COVID-19 за тестване на три нови лекарства.

Терапиите с артесунат, иматиниб и инфликсимаб бяха избрани от независим експертен панел, на базата на потенциала им за намаляване на риска от смърт при хоспитализирани пациенти с COVID-19. Лекарствата са дарени за изпитването от техните производители.

„Намирането на по-ефективни и достъпни терапевтични средства за пациенти с COVID-19 остава критична необходимост и СЗО е горда да ръководи това глобално усилие“, каза д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО. - Бих искал да благодаря на участващите правителства, фармацевтични компании, болници, клиницисти и пациенти, които се събраха, за да направят това в истинска глобална солидарност”.

Solidarity PLUS е платформа, която представлява най-голямото глобално сътрудничество между държавите-членки на СЗО. В нея участват хиляди изследователи от над 600 болници, в 52 държави. Тоест, 16 страни повече, отколкото в първата фаза на изпитванията. Това позволява на изпитването да оцени множество лечения едновременно, с помощта на един протокол, набирайки хиляди пациенти за генериране на надеждни оценки за ефекта, който лекарството може да има върху смъртността – дори и умерените ефекти.

Освен това позволява добавянето на нови лечения и отпадането на неефективните в хода на изпитването.
Чрез изпитването Solidarity PLUS учени и специалисти от цял свят имат възможност да използват своя опит и ресурси, за да допринесат за глобалните изследвания на COVID-19.

Относно лекарствата

• Артесунат

Произведен е от Ipca и се използва за лечение на малария. В изпитването ще се прилага интравенозно в продължение на 7 дни, като се използва стандартната доза, препоръчана за лечение на тежка малария.

Артесунатът е производно на артемизинин, антималарийно лекарство, извлечено от билката Artemisia annua.

Пулмолог обясни разликата между коронавирус и обикновена пневмония

Артемизининът и неговите производни се използват широко при лечението на малария и други паразитни заболявания в продължение на повече от 30 години, и се считат за много безопасни. Консултативната група на СЗО за терапевтична терапия при COVID-19 препоръча оценка на противовъзпалителните свойства на артесуната.

• Иматиниб

Произведен е от Novartis и се използва за лечение на някои видове рак. В изпитването ще се прилага перорално, веднъж дневно, в продължение на 14 дни. Иматиниб е инхибитор на тирозин киназа с малка молекула, формулиран като орално лекарство за химиотерапия, използвано за лечение на определени видове рак. Рандомизирано клинично проучване, проведено в Холандия, съобщава, че иматиниб може да предостави клинична полза при хоспитализирани пациенти с COVID-19, при липса на проблеми с безопасността.

• Инфликсимаб

Произведен е от Johnson and Johnson и се използва за лечение на заболявания на имунната система. В изпитването ще се прилага интравенозно като единична доза. Инфликсимаб е TNF алфа инхибитор, химерно моноклонално антитяло, което разпознава човешки TNF алфа. Анти-TNF биологичните препарати са одобрени за лечение на определени автоимунни възпалителни състояния в продължение на повече от 20 години, демонстрирайки благоприятна ефикасност и безопасност при ограничаване на широкоспектърно възпаление, включително при възрастни хора, които са най-клинично уязвими от COVID-19.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари

futurehealth 22.11.2021 16:51

стволови клетки https://www.future-health.bg/