Какви документи издава личният лекар за явяване пред ТЕЛК?

Какви документи издава личният лекар за явяване пред ТЕЛК?

Предстои ми явяване пред Комисия за освидетелстване на трудоспособността. Моля да уточните, след получаване на писмо от ТЕЛК, с указания какви прегледи и изследвания трябва да им представя, какви документи трябва да ми издаде личният лекар?
Марин Стефанов, гр. Варна

В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими прегледи и консултации със съответен специалист - личният лекар или специалист, или ЛКК издава на здравноосигурения “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).

Ако са необходими специализирани, високоспециализирани медико-диагностични изследвания или високоспециализирани медицински дейности, съответно личният лекар или специалист, или ЛКК издава на здравноосигурения следните документи:

• “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4);

• “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК №4);

• “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А);

• “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на пациента, когато той е диспансеризиран от личния лекар, и ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в Наредба №9 от 2019 г.


При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за освидетелстване или преосвидетелстване лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод за последните 12 месеца и регламентирани в Наредба №9 от 2019 г. След представяне на документите в ТЕЛК (НЕЛК), по искане на последните, се назначават само ВСМДИ с “Направление за медико-диагностични изследвания” (бл. МЗ-НЗОК №4).

Коментари