Може ли НЗОК да плати операцията на гръбнак?

Може ли НЗОК да плати операцията на гръбнак?

Баща ми е на 77 години. Наскоро беше диагностициран със спинална стеноза на лумбални прешлени. Заради заболяването той загуби сетивност в долните крайници и остана инвалид. За да проходи, му е необходима операция на гръбнака, но стойността й е, меко казано, непосилна за един пенсионер. Има ли възможност чрез НЗОК да се поеме някаква част от сумата за тази операция?

Николина Райчева, гр. Пловдив

Операция за декомпресия на лумбален спинален канал може да се осъществи в рамките на клинична пътека №212 “Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност”. НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на тези за следните скъпоструващи медицински изделия (когато са използвани такива): антиадхезивен гел; агресивен борер за високооборотна конзола - с различни диаметри; заместващо костно вещество при остеосинтеза; ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия; сет за ултразвукова аспирация; комплект електроди за невромониторинг; лазерен световод; медицински изделия за роботасистирана хирургия.

НЗОК няма законови правомощия да финансира лечението на български граждани извън пакета от медицински дейности, които частично или изцяло заплаща, съгласно Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Институцията няма законово основание да възстановява суми на здравноосигурени пациенти. Тя е в договорни отношения с изпълнителите на медицинска помощ.

В зависимост от социалния статус на вашия баща, може да потърсите съдействие от Дирекция “Социално подпомагане”, като подадете молба-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ по съответната процедура. Повече информация може да получите от Министерството на труда и социалната политика.

Коментари