Заплаща ли НЗОК упойката при стоматолог?

Заплаща ли НЗОК упойката при стоматолог?

Покрива ли се от НЗОК поставянето на местна или пълна упойка за дентални процедури? Ако да, каква част се заплаща? Има ли някакви условия заплащането да е по линия на Здравната каса?

Илияна Добрева, гр. Казанлък

НЗОК заплаща частично и/или напълно следните дентални дейности, провеждащи се под локална (местна) анестезия:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:

- екстракция (изваждане) на временен зъб с включена анестезия (упойка) – за хора до 18 години, като пациентът не дължи доплащане

- екстракция на постоянен зъб с включена анестезия – за хора до 18 години, като пациентът не дължи доплащане

- екстракция на постоянен зъб с включена анестезия – за хора над 18 години, за което доплащането от пациента е 4,00 лв.

2. В специализираната хирургична извънболнична дентална помощ:

- екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб с включена анестезия – за хора до 18 г., за което доплащането от пациента е 5,00 лв.

- екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб с включена анестезия - за хора над 18 г., за което доплащането от пациента е 13,50 лв.

- инцизия в съединително-тъканни ложи с включена анестезия – за хора до 18 г., за което доплащането от пациента е 3,00 лв.

- инцизия в съединително-тъканни ложи с включена анестезия - за хора над 18 г., за което доплащането от пациента е 7,50 лв.

Заплащането от страна на НЗОК и доплащането от пациента при изброените по-горе манипулации са за дейността, а не за самата упойка.

Извън тези дентални дейности, НЗОК не заплаща отделно локална анестезия при други такива.

НЗОК заплаща напълно общата (пълна) анестезия, проведена при извършването на всички дентални дейности, включени в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, при хора с психични заболявания, независимо от възрастта им.

Коментари