Здрави сме, когато си знаем точното място в рода

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/zdravi-sme-kogato-si-znaem-tocnoto-myasto-v-roda Zdrave.to
Здрави сме, когато си знаем точното място в рода

Нова рубрика: “Здрав род - здрав човек”

Уважаеми читатели, във в. „Доктор” вече ще можете да четете статии в новата ни рубрика „Здрав род - здрав човек”, написани от Аида Марковска. Тя е холистичен и родов терапевт и преподавател, мотивационен оратор, евдемонолог (изследовател на щастието), човек с богат и съществен опит в холистичния подход към здравето на човека във всички негови аспекти.

От 2012 г. се интересува и занимава с терапия на рода и родовите потоци. Тя е основател на Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“. В школата от 2019 г. се обучават родови терапевти, които са призвани и мотивирани да преобразуват родовите травми в родови творчески импулси и така да се дава тласък на доброто и здравето в българските родове. Аида е откривател в прилагането на родова терапия чрез български етно- и обредни традиции, което се оказва изключително високорезултатно в подобряването на родовата ни орис. 

От 2009 г. Аида Марковска е рейки учител и преподавател в повече от десет различни енергийни и езотерични системи.

Аида Марковска има широка обществена дейност. От 2010 г. тя е в екипа на организаторите на Фестивала на здравословния живот „Здравей, Здраве!“ и основател на Ангелския фестивал в Пловдив от 2015 г. Често можете да я срещнете на фестивалите „Здравей, Здраве!“ в цялата страна, където изнася лекции и сказки по различни теми.

Повече за Аида Марковска и работата й можете да научите на нейния сайт: https://aida.bg/za-aida

Всеки има определено място в своя род. Още в мига на зачеването този, който е създаден, заема определена позиция и се свързва с рода си. Невидими са нишките, които ни държат заедно, но са по-силни от множество здрави въжета. Тези връзки определят наклонностите ни, в голяма степен какъв ще е характерът, интересите ни, в какво ще се увличаме, кое няма да ни е на сърце. 

Когато някой се роди, той вече е определен спрямо всеки друг в рода си: дете на своите родители, син или дъщеря; брат или сестра на братята и сестрите си; внук/внучка на дядовците и бабите си; племенник/племенница на вуйчо, чичо и леля; братовчед, кръщелник и т.н. Така всеки се свързва с всеки по точно опреден начин и между тях протича съответната енергия с родов характер. 

Според тези връзки най-добре е всеки да е на своето място и да има енергията, която родът му подава именно за тази позиция. Не бива да се превръщаме в родители на родителите си, в деца на децата си, в майки на братята си и т.н. Тези т.нар. заплитания са болезнени за всеки, който е с примката им, защото не е лесно да управляваш родителите си и да ги наставляваш, когато ролята ти на син изисква да си благодарен и почтителен към тях. 
Труден и мъчителен за всички е животът с неосъзнатия вдетинен родител, който непрекъснато изисква съдействие, помощ и съчувствие от децата си, които влизат в ролята на негови партньори или майка и баща.

Мястото на всеки в рода се определя и в линията на зачеване. Тези линии са три, всяка от тях има своя характеристика. Тя определя родените в тази линия с точни характеристики. Линията в рода брои поредността на зачеване. Ражданията и зачеванията в рода не са еднакъв брой, защото мнозина заченати не успяват да се родят по хиляди различни причини. В коя линия принадлежиш се определя от поредността на зачеването, което си за баща си и за майка си. В добрите случаи тези линии съвпадат, но и често се разминават. Човек притежава характеристиките и е обърнат с тях към съответния род, според реда на своето зачеване. 

Така разбираме, че не всеки първороден е първозаченат. Ако има заченато бебе, но неродено, то вече заема съответната линия, нищо че не се е появило на света. То вече е било в съзнанието на майка си, а често и на баща си, на роднините, и е определено от емоционалното възприемане на бременността. 

Ако от втория или третия заченат се очаква да живее и действа като първороден, това е непосилно за него. Характеристиките на линиите са различни и съответните способности и възприятия също. 

Първозаченатият е мощен лидер, той има едно стремление в живота, с което се налага, пробива. Думата му е тежка, обича да наследява професията на родителите си, да я разработва и да задълбочава в нея, той се интересува живо от наследствата и му е драго да ги има и да ги пази за своите деца. Лидерство, инициатива, оправност, настоятелност, тежест, власт, упоритост – това са част от характеристиките на първа линия.

Аида Марковска

Лекота, неангажираност, незадълбочаване, непоследователност - това са много типични характеристики на втора линия.

В нея се разчупва стереотипът на рода, въвеждат се нови желания, нетипични за рода наклонности. Човекът от втора линия е по-отдалечен и по-неангажиран с родители, род, семейство и има навици и желания, които определено го отличават от „неговите“ хора. Той усвоява професия, нетипична за рода и понякога заминава далече, общува с други култури и народи, за да даде плод родът му и в по-далечни краища от родния. 
Може да се каже, че подобна характеристика носи и третият, но той е по-умерен и гъвкав, както и доста духовен.

Трета линия е заместник при липсващ първи и втори, той е настоятелен в своите търсения и отдаден на различни практики и течения, свързани с други светове, небеса, духовност, религии и т.н. Него ще го откриете на йога ритрийт, на църковни и културни събори, концерти и литературни четения. Често се случва той да отработва задачите на първа и втора линия до зрелите си години и след това да продължи в своя път, за който мечтае от дете.

В първа линия се зачеват първият, четвъртият, седмият, десетият; във втора - вторият, петият, осмият; в трета - третият, шестият, деветият и т.н.

Разбирането в коя линия си и как си свързан с рода си носи удовлетворение, спокойствие, успех и радост. Ако очакванията към теб не съответстват на линията, в която си заченат, често се усещаш раздразнен, самотен, изолиран, неразбран. Развивайте и поощрявайте силните страни на своята линия и ще получите силата на рода в чистия й жизнен вид, в най-голяма степен!

Аида Марковска

Родов терапевт,

Основател на Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“

5 октомври 2023 г.

Горещи

Коментирай