Има ли безплатни медикаменти за COVID-19?

Има ли безплатни медикаменти за COVID-19?

Детето ми (на 11 г.) беше диагностицирано с COVID-19 в спешен детски център с изразена симптоматика. Изписани му бяха пет лекарства, включително антибиотик панцеф. Покрива ли се част от сумата, която заплатихме в аптеката, от НЗОК?

Зоя Момчилова, гр. Златоград

Лекарствата, които се отпускат на пациентите с леки или със средно тежки симптоми на коронавирус, преминали през COVID-зоните, са разпределени в три групи – антибиотици, кортикостероиди и медикаменти, повлияващи кръвосъсирването.

Правилата за реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти за домашно лечение на задължително осигурените с COVID-19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване, са публикувани на интернет-страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни“ – подрубрика „Търговци на дребно с лекарства – аптеки“ (https://www.nhif.bg/page/149).

В правилата  са посочени конкретните лекарствени продукти (с тяхното търговско наименование) за домашно лечение на COVID-19. 

Лекарственият продукт Pancef (cefixime) не е включен в групата на антибиотиците, които НЗОК заплаща за домашно лечение на COVID-19. 

Коментари