Поема ли НЗОК провеждането на чернодробна биопсия?

Kаква част се заплаща при евентуална операция?

Поема ли НЗОК провеждането на чернодробна биопсия?

Баща ми е на 68 години, с диагноза хепатоцелуларен карцином, поставена чрез скенер и ехография. Предстои да му направят биопсия на черен дроб. Заплаща ли се биопсията при здравноосигурен пенсионер? Още един въпрос: каква част се заплаща при евентуална операция?

Мария Григорова, гр. Кърджали

Чернодробна биопсия се извършва по клинична пътека (КП) №76 “Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания”. Операция на чернодробен карцином се извършва по КП №187 “Оперативни процедури върху черен дроб”.

При лечение по клинична пътека, НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на един месец след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

В оперативната интервенция са включени и скъпоструващи консумативи, за които НЗОК не заплаща. Например, ако се използват: лапароскопски консумативи, линеарни ушиватели, сонди за йеюнално хранене, мешове и протезни материали, консумативи за ендоскопска роботасистирана хирургия. За тях ще ви бъде поискано заплащане./ zdrave.to

Коментари