Проф. д-р Пламен Божинов, д.м., д.м.н.: Внезапното заспиване през деня е неврологично заболяване

Най-важното при нарколепсията е да бъдат разпознати и правилно интерпретирани симптомите

Проф. д-р Пламен Божинов, д.м., д.м.н.: Внезапното заспиване през деня е неврологично заболяване

Проф. д-р Пламен Божинов, д.м., д.м.н., е специалист по неврология и ЕЕГ, епилептолог. Завършва Медицински университет-Плевен през 1995 г. Редовен докторант е в Първа неврологична клиника на Катедра „Неврология и неврохирургия” на МУ – Плевен (1997 – 2000 г.) и специалист по неврология от 2002 г.

На 25.02.2015 г. му е присъдена научна степен „Доктор на медицинските науки“ по научната специалност „Неврология“. От 2020 г. проф. Божинов е началник на Клиниката по неврология във високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“, Плевен. 

Повечето от нас са донякъде запознати с нарушенията на съня, като безсъние и сънна апнея, но не и с нарколепсията - неврологично разстройство, което засяга начина, по който мозъкът контролира циклите сън-бодърстване и причинява симптоми, като прекомерна сънливост през деня, внезапна мускулна слабост, ярки халюцинации и сънна парализа по време на събуждане или заспиване. 

- Проф. Божинов, какво представлява нарколепсията и колко често се среща?

- Съществува точна научна дефиниция на нарколепсията, аз обаче предпочитам да обясня тази патология по-разбираемо за пациентите. Нарколепсията е рядко срещано, хронично неврологично заболяване, което се проявява с внезапно заспиване в произволни моменти, независимо от обстоятелствата и средата. Най-честата проява на болестта е изразена сънливост през деня, труден контрол на състоянието на будност и епизоди на внезапни заспивания, които нарушават ежедневните дейности на пациентите.

- Ясни ли са механизмите за развитието й? Намесена ли е в случая и генетиката?

- Макар че все още не са изяснени всички причини и механизми за нарколепсията, вече е ясно, че някои генетични фактори могат да оказват влияние на развитието на заболяването. Доказано е, че при нарколепсия с катаплексия, или нарколепсия тип 1, се намират ниски нива на невротрансмитера хипокретин. Това е хормон, който регулира някои фази на съня, но най-общо казано – кара човек да се чувства буден. Недостатъчното му количество води до повишена дневна сънливост и нарушени фази на съня. Причините за нарушенията в производството и нивата на хормона хипокретин обаче, все още остават неясни. 

- Каква е разликата между хиперсомния и нарколепсия?

- Хиперсомнията представлява състояние на прекомерна дневна сънливост и умора. Има първична и вторична хиперсомния, като при първичната не може да се открие определена причина, а вторичната е свързана с други известни състояния, най-честото от които е сънната апнея. 

Докато хиперсомнията представлява патологично състояние на необичайна дневна сънливост, нарколепсията е хронично неврологично заболяване, характеризиращо се с внезапни пристъпи на сънливост през деня. Основните причини за хиперсомнията са продължително недоспиване или редовна липса на сън, физическо или психическо претоварване, прием на различни видове медикаменти и др.

Хиперсомнията се проявява чрез удължаване на нощния сън, трудно събуждане сутрин, докато основните симптоми на нарколепсията са нарушаване на нощния сън, прекомерната сънливост през деня и внезапните заспивания.

- Колко типа и степени на проява на нарколепсия има и по какво се различават?

- Известни са два типа нарколепсия: тип 1 – нарколепсия с катаплексия (с рязка загуба на мускулен тонус) и тип 2 – нарколепсия без катаплесксия (без загуба на мускулен тонус).

- Какво състояние е катаплексията?

- Катаплексията представлява състояние, при което за известно време се загубва рязко мускулният тонус, като пациентът е в пълно съзнание, чува и усеща всичко около него. Катаплексията се различава от нарколептичните сънни пристъпи и обикновено се предизвиква от силни емоционални реакции или от внезапно физическо натоварване. 

В рамките на 24 часа катаплексичните пристъпи обикновено се появяват между 10:00 и 21:00 ч., и много малко от тях през нощта. Пристъпът може да продължи от няколко секунди до десет минути, или да се появява няколко пъти седмично.

- Може ли да кажете кои са основните симптоми, характерни за нарколепсията?

- Основните симптоми на нарколепсията са повишена дневна сънливост, наличие на епизоди на внезапни заспивания, при което пациентът може да падне на земята и да се нарани, нарушена концентрация, неспокоен нощен сън с наличие на кошмарни сънища, и различни видове халюцинации. По-рядко може да се появи т.нар. катаплексия, която представлява временна мускулна парализа, за която вече стана въпрос. 

- Как се разпознава заболяването? 

- За съжаление, не само в България до тази диагноза не се достига много лесно. Най-важно е да бъдат разпознати и правилно интерпретирани клиничните симптоми. От ключово значение е клиничният опит на специалистите-невролози и пулмолози, защото много често се налага да се направи диференциална диагноза със сънната апнея. 

Откриха кои продукти водят до безсъние

Данните от неврофизиологичните изследвания – първоначално рутинна електроенцефалография (ЕЕГ) за изключване на други заболявания, например епилепсия, са особено важни за поставянето на диагнозата. Полисомнография (ЕЕГ по време на сън), 24-часовото ЕЕГ мониториране или т.нар. ЕЕГ-холтер, (продължителна регистрация на ЕЕГ изследване), са ключови за потвърждаването на диагнозата.

А всички други изследвания (КТ, МРТ, доплерова сонография, лабораторни изследвания) се използват най-вече за изключване на други причини при съответната симптоматика.

- Какви са спецификите при поставяне на диагнозата?

- Вече стана въпрос, че за да се достигне до диагнозата нарколепсия, трябва много внимателно да се интерпретират както клиничните симптоми, свързани с повишената дневна сънливост, така и причините за различни видове падания с неврологичен, кардиологичен, белодробен или друг произход. Подготвените лекари трябва да разполагат с необходимата за това апаратура, налична в нашата клиника. 

- В България вече има лекарство за лечение на нарколепсията. Какво включва терапията?

- Преди да се стигне до медикаментозно лечение, се препоръчват някои промени в начина на живот: редовен режим на сън през нощта, лека дрямка през равни интервали през деня, ежедневни физически упражнения и спорт с несъстезателен характер, правилно хранене и др.

Да, в България вече има регистиран един от медикаментите, които могат да помогнат за контролирането на прекомерната дневна сънливост и катаплексията при повечето хора. Този медикамент е от групата на амфетаминовите производни. 

Проф. д-р Пламен Божинов

- Лесен ли е достъпът на пациентите до това лечение? 

- Лечението и диагностиката на нарколепсията не се покриват от НЗОК. За да се достигне обаче до правилната диагноза и терапия, трябва да се направят много и продължителни високоспециализирани изследвания, за които говорихме вече. Все пак честотата на заболяването е сравнително ниска – между 25-50 на 100 000 души или поне 1500 души в България, на които трябва да бъде поставена правилна диагноза и назначено адекватно лечение.

- Какви рискове крие нарколепсията?

- Главните рискове представляват различните видове наранявания, загубата на концентрация, нарушенията в изпълнението на ежедневните дейности и социалното функциониране. При крайни случаи може да се стигне до нарушения на системното и мозъчното кръвообращение.

- Преди по-малко от месец се проведе Европейският конгрес по неврология, събрал над 8000 специалисти. Вие също взехте участие в него. Какви са новостите?

- На конгреса във Виена беше представен т.нар. Европейски консенсус за лечение на нарколепсия. Научният борд на академията добави нови терапевтични възможности при различните форми на заболяването, както при възрастни, така и при деца. Този документ вече е публикуван в European Journal of Neurology и всеки, който иска да се запознае с него, може да го направи на сайта на EAN – Европейската академия по неврология. 

Най-често срещаните митове за болестта

Истината е, че много от хората с нарколепсия имат също проблеми със заспиването – страдат и от сънна апнея, друго често срещано нарушение на съня. Сънната апнея и нарколепсията обикновено вървят ръка за ръка. Има дори хора с нарколепсия, които търсят помощ от специалист с основно оплакване от безсъние. Всъщност, нарколепсията не само причинява проблеми с прекомерна сънливост през деня, но също така пречи и на способността за добър сън през нощта.

• Нарколепсията не засяга здравето по никакъв начин, освен проблема със сънливостта

Нарколепсията може да повлияе на здравето по много начини. Някои здравословни състояния, свързани с това заболяване, включват: други нарушения на съня, затлъстяване, депресия, високо кръвно налягане. Хората с нарколепсия са изложени и на повишен риск от хипертония. Статия, публикувана през септември 2019 г. в списание Hypertension, разглежда доказателствата, свързващи неврологичните нарушения на съня с кръвното налягане. Установено е, че лечението на нарколепсия тип 1 често включва употребата на стимуланти, които могат да повишат кръвното налягане и сърдечната честота, увеличавайки риска в дългосрочен план от сърдечносъдово заболяване.

• Диагнозата се поставя сравнително рядко

Въпреки че нарколепсията не е толкова често срещана, колкото по-широко известните нарушения на съня, като обструктивна сънна апнея, състоянието не е рядкост. Смята се, че нарколепсията засяга приблизително 1 на 2000 души, но реалните числа вероятно са по-високи, тъй като лекарите не са сигурни точно колко хора имат това заболяване.

Според Националния институт по неврологични заболявания и инсулти (NINDS), нарколепсията често се диагностицира погрешно или се пропуска напълно. Центърът за нарколепсия към Станфордския университет в Калифорния отбелязва, че тъй като много от хората с нарколепсия не са диагностицирани, съответно, не се и лекуват за това състояние.

1 упражнение, което ефективно ще ви отърве от стреса, безсънието и депресията

Според Сузане Стивънс, доктор по медицина, клиничен асистент по неврология в Медицинския център на Университета в Канзас, повечето от хората са крайно учудени, когато бъдат информирани, че имат нарколепсия. 

„В първия момент, никой не може да повярва, че страда от такова заболяване“, казва д-р Стивънс. - Тъй като смятат, че е изключително рядко срещано, не могат да повярват, че точно те го имат.“

• Нарколепсията означава, че човек се нуждае от повече сън от другите хора. След като се наспи добре, ще се излекува

Нарколепсията няма нищо общо с това колко дълго човек спи: страдащите от нея може да спят препоръчителния брой часове през нощта и въпреки това да се чувстват изтощени през деня. Нарколепсията е неврологично разстройство, което влияе върху начина, по който мозъкът контролира периодите на сън и бодърстване, което означава, че сигналът за сън или събуждане може да дойде в неподходящ момент.

Все още няма вълшебен лек за нарколепсията, но с правилната терапия, която често включва комбинация от лекарства и стратегии за управление на начина на живот, много от хората с това заболяване успяват да постигнат добро повлияване на симптомите.

• Хората с нарколепсия внезапно заспиват, дори когато говорят или се смеят

Благодарение в голяма степен на преувеличените и неточни изображения на нарколепсията във филми и телевизионни предавания, съществуват постоянни погрешни схващания относно често срещаните симптоми на това разстройство на съня. Действителните симптоми включват:

Прекомерна сънливост през деня

Катаплексия (внезапна загуба на мускулен тонус или сила, често предизвикана от силна емоция, като вълнение, страх, гняв или щастие)

Сънна парализа при заспиване или събуждане

Халюцинации при заспиване или събуждане

Нарушен нощен сън и безсъние

Автоматично поведение (заспиване за няколко секунди, докато правят рутинни действия, като например писане, хранене или говорене).

Симптомите могат да варират от леки до тежки Например, някои хора може да изпитат катаплексия само веднъж или два пъти през целия си живот, а други – да имат по няколко епизода на ден, вариращи от леко увисване на клепачите до колапс на цялото тяло.

 Милена ВАСИЛЕВА

Коментари