Трябва ли да избера нов личен лекар, за да се откажа от сегашния?

Трябва ли да избера нов личен лекар, за да се откажа от сегашния?

Направих си профилактична цитонамазка и резултатът се оказа положителен. Налага се да ме хоспитализират. Но клиниката не извършва тестове за непоносимост към упойките и лекуващият лекар ме насочи към джипито, за да ме насочи към алерголог. Това се налага, защото имам силна непоносимост към много медикаменти. Имам цялата документация. 

Личният лекар отказа да ми издаде направление. А съм здравноосигурена! Въпросът ми е: мога ли да остана без личен лекар, докато дойде месецът за избор на нов? Имам ли право да изискам да ми даде всички мои картони, документи и т.н.?

Валентина Григорова, гр. София

По първия въпрос: през месец юни следва да извършите нов избор на общопрактикуващ лекар. Не е възможно дотогава “да излезете” от пациентската листа на личния лекар.

По втория въпрос: в случаите, когато здравноосигуреният направи нов избор на личен лекар, пациентът предоставя на новоизбраното джипи извлечение от медицинската документация (в т.ч. и за проведените имунизации). Извлечение с копия от необходимата медицинска документация се предоставя на пациента при поискване от него от предишния личен лекар.

Може ли да избера личен лекар от частна клиника?

Ако желаете, може и сега да видите какви прегледи са ви били извършени през годините чрез т.нар. уникален код за достъп (УКД), с който може да отворите електронното си досие. Ще може да виждате само информация за дейности, извършени от общопрактикуващите лекари, специалисти, стоматолози, лечебни заведения за болнична помощ, лаборатории. Тоест, за отчетени и заплатени дейности на договорни партньори на НЗОК, а не за всички прегледи, които са извършени през годините. 

Уникалният код за достъп (УКД) се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), като това може да стане във всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. За целта е необходимо да подадете заявление за издаване (по образец). Заявлението може да изтеглите от сайта на НЗОК. Не заплащате за издаването на УКД.

Коментари