Ако лекарят е напуснал, кой осъществява вторичния преглед?

Личният лекар ми издаде направление за невролог, но когато се опитах да си взема час за вторичен преглед понеже нямам подобрение, се оказа, че лекарят е напуснал. Според клиниката, направлението не важи при новия специалист. Нямам възможност да заплатя 40 лв. с инвалидната си пенсия. Как се процедира в такива случаи?

Николай Радев, гр. Кърджали

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което е издал личният лекар към специалист, е валидно до 30 календарни дни от издаването му. С това направление имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на лекаря-специалист.

Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед при специалиста, не е възможно да вземете ново направление от личния лекар за консултация с медик със същата специалност.

Явно направлението, с което сте провели прегледа при напусналия специалист, вече е използвано, а вторичният преглед при лекар от извънболничната помощ не може да бъде извършен от медик, различен от този, извършил първичния преглед – вторичният преглед се отчита на база на извършения първичен преглед.

След изтичане на срока на валидност на направлението, личният лекар може да издаде направление – при необходимост и по преценка.

Коментари