Има ли клинична пътека за отстраняване на полипи в носа при затруднено дишане?

Има ли клинична пътека за отстраняване на полипи в носа при затруднено дишане?

Откриха ми полипи в носа и лекарят ми препоръча хирургичното им отстраняване, тъй като затрудняват дишането ми. Може ли операцията да се извърши по клинична пътека?

Радостина Попова, гр. Бургас

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност „Отстраняване на полипи от носната кухина”. Тази дейност е включена в пакета на лекар със специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, сключил договор с НЗОК за извършването й.

В болничната медицинска помощ НЗОК заплаща за Амбулаторна процедура №18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“.

Отстраняване на полип в околоносните кухини може да се извърши и в рамките на клинична пътека №137 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност“. НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на някои медицински изделия, за които може да ви бъде поискано заплащане.

Коментари