Има ли възможност онлайн да сменя личния си лекар?

Има ли възможност онлайн да сменя личния си лекар?

Мога ли да подам онлайн молба до НЗОК/РЗОК за смяна на личен лекар извън предвидените срокове? За колко време ще получа отговор? Спешно се нуждая от лечение, а сегашният ми личен лекар не може да го осигури. Претоварена е от месеци. А от години не мога да получа преглед. За направление и дума не може да става.

Деница Недялкова, гр. Пловдив

Извън установените начини за осъществяване на правото на избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) може да попълните и изпратите на избрания от вас личен лекар регистрационна форма за първоначален, постоянен или временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

Може ли да избера личен лекар от частна клиника?

Трябва да имате електронен подпис, с който да подпишете регистрационната форма за избор на личен лекар, т.е. при това условие няма пречка да го направите и онлайн. Но дори и да имате електронен подпис, това не променя реда, по който здравноосигурените могат да сменят своя личен лекар в нормативно посочените срокове през юни и декември. Тези срокове и основания за избор или преизбиране на ОПЛ са регламентирани в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Относно смяната на ОПЛ извън установените срокове за промяна на избора на ОПЛ от 1 до 30.VI.2020 г. и от 1 до 31.ХII.2020 г. следва да се обърнете към директора на РЗОК и да подадете заявление, в което да посочите причините, поради които искате да извършите смяната. В зависимост от казуса ви служителите от районната каса ще ви информират и ще ви окажат съдействие.

Коментари

Васко 19.11.2020 15:31

Личен лекар трябва да може да се сменя по всяко едно време, а не какво е в момента. Какви са тия простотии - само 2 месеца в годината за смяна?!