Как да направя справка за извършените задължителни и препоръчителни ваксинации?

Как да направя справка за извършените задължителни и препоръчителни ваксинации?

Как мога да проверя всички извършени от момента на раждането ми досега задължителни и препоръчителни ваксинации? Казусът е, че не разполагам с никакви документи, които съдържат тази информация, тъй като дори и здравноосигурителна книжка нямах издадена доскоро и се оказа, че никога преди това не съм имал такава. След достъпване с КЕП в електронното ми досие в системата на НЗОК - ПИС, се вижда информация само за няколко ваксини (тези след 6-годишна възраст), а в НЗИС само за поставените ваксини срещу COVID-19.

Съответно, ако в момента реша да поискам издаването на международен сертификат за извършени ваксинации от РЗИ, аз не разполагам с нито един от изискваните от тях документи, доказващи всички ваксинации, въпреки, че знам, че имам изпълнени всички задължителни такива. Общопрактикуващият ми лекар до 20- годишна възраст бе от региона на друга РЗОК, а след това, поради преместване в друг град, се наложи смяната на джипито, но оставам без тази нужна за мен информация относно ваксинациите.

Румен Стоянов, гр. Плевен

Персонализираната информационна система на НЗОК (ПИС на НЗОК) предоставя възможност на задължително осигурените хора за електронен достъп до информацията, свързана с използваната от тях медицинска и дентална помощ, отчетена и заплатена от институцията, по следния начин:

• с уникален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК;

• с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;

• с цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис - КЕП).

Това става от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика „За граждани“ - меню  „Уникален код за достъп (УКД)“  или от меню „Е-услуги на НЗОК“.

УКД се издава от която и да е Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето на пациента (адресите и телефонните номера на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет-страницата на НЗОК - в меню „Контакти“).

Имайте предвид, че в електронното досие са налични данни за извършени прегледи, изследвания, имунизации само от договорни партньори на НЗОК - лекари, лаборатории, лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. ПИС на НЗОК предоставя възможност на задължително осигурените за електронен достъп до информацията, свързана с ползваната от тях медицинска и дентална помощ, отчетена и заплатена от институцията.

Възможен е и вариантът да подадете писмено заявление до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, за да ви бъде предоставена информация за ползваната по линия на НЗОК медицинска помощ за съответния период. Може да се обърнете за съдействие и към съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ), откъдето биха могли да издадат сертификат за имунизационното състояние.

Уточняваме, че въпросът с имунизациите, които фигурират в НЗИС, засяга обмена на информация между медицинските софтуери на лекарите от извънболничната медицинска помощ и Националната здравноинформационна система (НЗИС). Обръщаме внимание, че НЗИС се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването (МЗ), съгласно зададени от МЗ правила и контроли.

Коментари