Как да възстановим платените суми за поставяне на байпас и провеждане на хемодиализа?

Как да възстановим платените суми за поставяне на байпас и провеждане на хемодиализа?

На баща ми му поставиха байпас. Заплатихме 650 лева за него. За съжаление, получи усложнение - бъбреците му отказаха. Наложи се да го включат на хемиодиализа, за която ни искат заплащане по 500 лева за всеки ден, в който се провежда. Има ли начин и какви документи трябва да набавим, за да ни се възстанови цялата или поне някаква част от сумата?

Таня Митева, гр. София

НЗОК закупува медицински дейности от лечебни заведения, като за тази цел сключва с тях договори за извършване, съответно, заплащане на тази дейност. 

Поради това НЗОК не възстановява разходи на пациенти. Здравноосигурен не заплаща медицинската дейност на лечебно заведение, което работи по договор с НЗОК.

В конкретния случай, при условие че вашият баща е здравноосигурен, той не трябва да заплаща за медицинската дейност (за „байпас“), както и за лечението на настъпилите усложнения – бъбречна недостатъчност.

Хемодиализа се осъществява по Амбулаторна процедура №1 „Хрониохемодиализа“ (1.1. Хрониохемодиализа или 1.2. Хемодиалфилтрация).

Коментари