Каква е валидността на образните изследвания?

Каква е валидността на образните изследвания?

При пролежаване в болница по клинична пътека №56 мога ли да представя амбулаторно направен скенер на гръбначния стълб? Колко време е неговата валидност, за да не се налага ново облъчване по време на болничния престой?

Красимир Добрев, гр. Плевен

При хоспитализация (планов прием) по клинична пътека (КП) здравноосигуреният може да представи предварително извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди датата на хоспитализация, но ако няма, приемащото лечебно заведение не може да ги изисква.

То би могло да зачете тези изследвания, както и да ги използва при отчитане на клиничната пътека като част от нейния диагностично-лечебен алгоритъм.

Давността на предварително извършените клинико-лабораторни изследвания е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълга (но не повече от 30 дни или по-дълга от посочения в алгоритъма на съответната КП) преди датата на хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар.

Изключение от последното се прави за медико-диагностични изследвания по КП/АПр за диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания и муковисцидоза, като всички необходими изследвания се правят от приемащото лечебно заведение.

Коментари