Какво покрива Касата при скъсан менискус на коляното?

Какво покрива Касата при скъсан менискус на коляното?

Откриха на съпруга ми скъсан менискус и кисти на дясното коляно, след направен ЯМР, с направление от специалист. Предстои му операция в болницата. Въпросът ми е: какво покрива Здравната каса за тази операция и ще трябва ли да доплащаме някаква сума? 

Кирилка Ангелова, гр. София

В пакета на НЗОК за болнична помощ има клинични пътеки/амбулаторни процедури от областта на ортопедията и травматологията, по които бихте могли да получите необходимото лечение. В цената на пътеката/амбулаторната процедура са включени стойността на оперативната дейност, съответните медикаменти и консумативи (освен някои консумативи, за които изрично е посочено в съответната пътека, че не се заплащат от НЗОК). Лечението по клинична пътека/амбулаторна процедура включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

Артроскопската операция на менискус по линия на НЗОК може да се извърши по амбулаторна процедура №24 „Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система”. НЗОК поема всички разходи по лечението с изключение на скъпоструващите консумативи (еднократни артроскопски изделия) или по клинична пътека №217.1 „Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник“.

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури също не се заплащат от НЗОК.

Лекуващият лекар преценява по коя клинична пътека или амбулаторна процедура ще се проведе лечението на пациента.

Коментари