Кои жени могат да направят цитонамазка по клинична пътека?

Кои жени могат да направят цитонамазка по клинична пътека?

Моля да обясните до каква възраст жените имат право на безплатна цитонамазка, с направление от Здравната каса и през какъв период от време? Може ли личният лекар да ми издаде такова направление?

Галина Игнатова, гр. Варна

Необходимостта от извършване на специализираната медицинска дейност - вземане на материал за цитологично изследване от женски полови органи, която е включена в пакета на АГ-специалиста, сключил договор с НЗОК и се заплаща от Здравната каса, се преценява от лекаря по акушерство и гинекология на база клиничен преглед и оценка на обективното състояние на пациента.

АГ-специалистът взема материал за цитологично изследване и след това издава направление (бл. МЗ-НЗОК №4) към лаборатория по обща и клинична патология за „Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи“.

„Профилактично” общопрактикуващият лекар не може да издава направления към АГ-лекар специалист или да назначава изследвания, които желаете да направите. Личният лекар ще ви издаде направление за консултация със специалист само по преценка и при необходимост, ако имате съответните индикации, съобразно здравословното ви състояние. Това се отнася и за назначаването на медико-диагностични изследвания.

Общопрактикуващият лекар е задължен да извърши т.нар. профилактичен преглед, на който вие имате право - веднъж в календарната година. Личният лекар преценява кога да издаде направление за извършване на изследванията, съобразно изискванията за провеждане на профилактичните прегледи.

Изследванията, включени в обема на профилактичния преглед са в зависимост от възрастовата група, в която попадат пациентите. В този случай изследване на онкопрофилактична цитонамазка е включено в профилактичния преглед за жени от 30- до 50-годишна възраст – ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на три години.

 

Коментари