Може ли да продължи лечението си онкоболен и в страна от Европейския съюз?

Може ли да продължи лечението си онкоболен и в страна от Европейския съюз?

Майка ми е диагностицирана с онкологично заболяване и получава предписаното й от лекарите лечение в България. Предстои й пътуване в чужбина при брат ми. Как може да продължи лечението си онкоболен на стационарно лечение в България, ако е на гости в страна от Европейския съюз за повече от 3 месеца?

Христина Добрева, гр. Варна

В случая пациентът може да получи необходимата му медицинска помощ чрез валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или временно удостоверение, заместващо картата, като се позове на Решение №S3 от 12 юни 2009 г. на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, което приравнява хроничните заболявания към внезапно възникналите заболявания по време на временно пребиваване в страна от ЕС.

С цел осигуряване на непрекъснатост на лечението на дадено хронично заболяване, Решение №S3 изрично поставя изискването за предварително съгласие за предоставяне на необходимата медицинска помощ между осигурения и медицинското заведение, предоставящо лечението.

С ЕЗОК пациентът следва да се обръща към изпълнител на медицинска помощ (лекар, здравен център, болница и др.), упълномощен да предоставя медицински услуги за сметка на компетентната здравна институция в съответната държава.

Затова е редно да се свържете предварително със здравноосигурителната институция в държавата по пребиваване, за да се информирате дали необходимото лечение може да се провежда при представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта, издадена от НЗОК.

Ако пациентът е български пенсионер, при дългосрочно пребиваване в друга държава, членка на ЕС, има право на преносим документ – формуляр S1 „Регистрация за медицинска помощ“, издаден от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Формулярът служи за регистрация в здравноосигурителната система на друга държава от ЕС и дава възможност да се ползва медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги) в  държавата по пребиваване, гарантиран и за местните осигурени пациенти.

Тъй като РЗОК издава формуляра при наличие на законовите предпоставки, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, за уточняване на конкретния случай е необходимо да се обърнете към съответната РЗОК. Адресите и телефонните номера на РЗОК са публикувани на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg – меню „РЗОК“.

Коментари