Може ли по електронен път да получа информация за направени ваксини?

Може ли по електронен път да получа информация за направени ваксини?

Синът ми е студент в Германия. Нужна му е справка за всички направени от раждането досега имунизации. Има ли начин това да се направи по електронен път? Справката е необходима, тъй като му предстои пътуване, за което се изисква поставяне на определени ваксини.

Недялка Стоева, гр. Кърджали

Митове за ваксините

В здравноосигурителната книжка и в личната амбулаторна карта има информация за извършени имунизации на здравноосигурения. Общопрактикуващият лекар предоставя информация за тях.

В случая синът ви може да направи справка онлайн, ако има издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното си досие. УКД се издава от всяка Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо да бъде подадено заявление за издаване (по образец). Заявлението може да се изтегли от сайта на НЗОК.

В електронното досие има линк за имунизациите. Там са описани от 2009 г. насам код, име на имунизацията, дата на поставяне на ваксина, както и данни за лекаря, извършил имунизацията.

Синът ви може да изтегли и Заявление за предоставяне на информация от сайта на НЗОК. Заявлението се разпечатва и попълва до управителя на НЗОК (до директора на РЗОК, за да бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ (в случая - за извършените имунизации).

Предоставянето на информацията се извършва въз основа на това писмено заявление, подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Може да намерите необходимата ви информация от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Съгласно Наредба №15 за имунизациите, там се отчитат всички извършени имунизации и РЗИ е институцията, която осъществява контрол.

Съгласно Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в България, издадена от министъра на здравеопазването: всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации, и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика се отчитат в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от хората, извършили имунизация или реимунизация.

Тагове :

Коментари