Проследяването на сърдечна дейност на плода безплатно ли е?

Проследяването на сърдечна дейност на плода безплатно ли е?

Бременна съм и съм включена в програмата “Майчино здравеопазване”. Гинеколожката, която ми следи бременността по Здравна каса, всеки път досега иска да заплащам за проследяване на сърдечната дейност на плода. Изследването не е ли безплатно за бременните жени по тази програма?

Жанета Щерева, гр. Велико Търново

Бременните жени не заплащат на лекаря, който води наблюдението на бременността им по програма „Майчино здравеопазване“ за аускултацията (преслушването) на детски сърдечни тонове с акушерска слушалка или с ултразвуков апарат. Сърдечната дейност на плода от лекаря, който наблюдава бременността, се проследява от V-ия лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец; в IX-ти и X-ти – по два пъти.

Когато става дума за метода Нон-стрес-тест на плода, провеждан с акушерски монитор (кардиотокограф), при който се извършва симултанно записване на сърдечната честота на плода, детските движения и на маточната активност, като се отчитат стойностите на тези показатели, този специфичен метод не фигурира в програма „Майчино здравеопазване“ и съответно не се заплаща от НЗОК.

Коментари