Служебно ли се назначава нов личен лекар, ако предишният е прекратил практиката си?

Служебно ли се назначава нов личен лекар, ако предишният е прекратил практиката си?

Запитването ми касае процедурата по определяне на нов личен лекар. Преди седмица научих, че личният ми лекар е прекратил практиката си миналата година. Моля за информация какво следва оттук-нататък. Дали автоматично се прехвърлям към партидата на новоприелия практиката лекар или трябва да избера нов?

Венета Андонова, гр. Пловдив

При прекратяване на договора на общопрактикуващия лекар (ОПЛ с Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), нов избор на ОПЛ може да се извърши от здравноосигурените по всяко време на годината по съответната процедура. Обърнете се към РЗОК (координатите им са изписани в меню “Контакти” на сайта на НЗОК), където оказват пълно съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени хора при избора на нов лекар и им предоставят информация за джипитата, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район. Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите и на сайта на НЗОК. Може да бъде извършен и online избор на ОПЛ, ако имате електронен подпис, с който да подпишете регистрационната форма за избор, подадена по електронен път.

Изборът на общопрактикуващ лекар е личен. Служебният избор на ОПЛ се отнася само за определена категория хора.

Коментари