Трябва ли да доплащам за вадене на зъб?

Трябва ли да доплащам за вадене на зъб?

Тъй като рядко ходя на зъболекар и много отдавна не са ми вадени зъби, не съм запознат с полагащото ми се от НЗОК, след като съм здравноосигурен. Преди два дни ми се наложи да извадя мъдрец и ме насочиха към определен зъболекар, за който ми казаха, че работи със Здравната каса. След като ми извади зъба и на въпрос от моя страна: какво дължа, той ми заяви, че трябва да доплатя 250 лв. Според него, ваденето на мъдрец не се покрива от НЗОК, тъй като било много сложно. Имам ли право на безплатно вадене на зъб и колко трябва да доплатя? Има ли право лекарят да ми откаже да отчете това вадене през Здравна каса или няма, при положение, че той има договор, а аз съм здравноосигурен? Как да постъпя следващия път, когато стоматологът отново ми поиска такова доплащане?

Павел Стефанов, гр. Варна

От 01.01.2020 г. НЗОК заплаща частично пакети дентални дейности за здравноосигурени над 18-годищна възраст, както следва:

1. В първичната извънболнична дентална помощ:

а) обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, като доплащането от пациента е 1,80 лв.

б) до три лечебни дейности, които могат да бъдат:

- обтурация с химичен композит или амалгама, като доплащането от пациента е 4,00 лв.

и/или- екстракция на постоянен зъб с анестезия, за което доплащането от здравноосигурения е 4,00 лв.

2. В специализираната извънболнична дентална помощ:

а) специализиран обстоен преглед, като доплащането от пациента е 1,80 лв.

б) инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия, като доплащането е 7,50 лв.

в) екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб, включително анестезия, като доплащането е 13,50 лв.

г) контролен преглед след някоя от дейностите по букви “б” и “в”, като доплащането от пациента е 0,80 лв.

Пакетът дентални дейности от специализираната извънболнична дентална помощ се извършва от лекар специалист по орална хирургия, сключил договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, след представяне на направление “бланка МЗ 119А”. Направлението се издава от дентален лекар, сключил договор с НЗОК за оказване на първична извънболнична дентална помощ.

Екстракцията (ваденето) на зъб, включена в пакета дейности, заплащан от НЗОК, се отнася за всички зъби, независимо от това дали те са мъдреци. Уточняваме, че екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са включени в договорения пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор за денталните дейности. Ако смятате, че правата ви са нарушени, имате право да подадете жалба в Районната здравноосигурителна каса, на чиято територия осъществява дейност денталният лекар, като е необходимо да предоставите конкретни данни, евентуално издаден медицински и/или финансов документ и др., за да бъде извършена проверка по случая.

Коментари