Упойката включена ли е в цената на клиничната пътека?

Упойката включена ли е в цената на клиничната пътека?

Имам направление за хоспитализация по КП 71.1. за лечение на заболяване на дебелото черво. Въпросът ми е: поема ли се упойката по тази клинична пътека или не от Здравната каса? Правомерно ли е да ми искат доплащане от 320 лева, след като приемът в болница е с направление?
Камен Чолаков, гр. Велико Търново

По КП №71 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво“ при анамнеза от страна на пациента за алергия и предстояща процедура в условия на анестезия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Упойката е включена в цената на пътеката.

Коментари