Възможно ли е да получа направление за ортопед от джипито?

Възможно ли е да получа направление за ортопед от джипито?

Личният ми лекар отказва да ми издаде направление за ортопед, след като съм си изкълчила крака под предлога, че в спешното не са установили счупване и болничният, които ми е издаден, е напълно достатъчен. Няма как физически да отида до кабинета, затова моля да обясните как мога да процедирам в случая?

Даниела Цветкова, гр. Пловдив

За осигуряване на необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар след преглед и по преценка издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист.

За да прецени здравословното състояние на пациента, общопрактикуващият лекар извършва обстоен преглед със снемане на анамнеза и оценка на проблема. В тази връзка пациентът трябва да посети личния лекар в кабинета.

В случай, че здравословното му състояние не позволява той да бъде прегледан в амбулаторията, това може да стане в дома на пациента в регламентираните часове за домашни посещения, посочени в графика на общопрактикуващия лекар. Те са обявени на видно място пред кабинета.

Съгласно Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. специалистът може да окаже помощ в дома на пациента, в случай че е повикан за консултация от личния лекар, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста.

По преценка и при необходимост лекарят-специалист може повторно да посети пациента в дома му.

Коментари