Заплаща ли се издаването на болничен лист от Лекарска консултативна комисия?

Заплаща ли се издаването на болничен лист от Лекарска консултативна комисия?

Явих се на ЛКК за продължаване на болничните. За издаването ми беше поискана такса от 15 лв. Здравното заведение има договор с НЗОК. Правомерно ли е това?

Васил Димов, гр. Кърджали

Когато лечебното заведение, в което има създадена ЛКК, няма сключен договор с НЗОК, оказаната медицинска помощ - издаването на болничен лист в резултат на извършената експертиза на работоспособността, се заплаща по цени, определени от лечебното заведение

Има ли право личният лекар да иска такса за издаване на болничен лист?

. Не се дължи заплащане за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК и за извършване на експертиза на работоспособността, извършени в лечебни заведения, сключили договор за оказване на медицинска помощ с НЗОК. Здравноосигурените хора заплащат само потребителска такса по реда на чл.37 от Закона за здравното осигуряване, т.е. към настоящия момент - 2.90 лв. или 1 лв. за тези, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Коментари