Изкуствен интелект подобрява лечението при пациенти с инсулт

Изкуствен интелект подобрява лечението при пациенти с инсулт

Финансираният от ЕС научноизследователски проект “VALIDATE” разработва и валидира основан на изкуствен интелект (ИИ) инструмент за прогнозиране на резултатите за здравето на пациентите при остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане на вземането на решения ще предостави на лекарите и здравните специалисти допълнителна информация за избора на оптимално лечение за подобряване на здравните резултати и качеството на живот.

Острият исхемичен инсулт засяга повече от един милион души в Европейския съюз всяка година. Това се случва, когато кръвен съсирек блокира кръвоносния съд, намалявайки подаването на кислород към мозъка. Това може да доведе до увреждане на мозъчните клетки и дългосрочна инвалидност за преживелия инсулт човек, като засегне речта или причини парализа.

Най-ефективното лечение е механичната тромбектомия (МТ), при която кръвният съсирек се отстранява с медицинско устройство, за да се възстанови кръвоснабдяването обратно към мозъка. Ако провеждането на MT не е възможно, стандартното лечение е прилагането на лекарство, което може да разтвори кръвния съсирек, наречено интравенозна тромболиза. 

Пеенето подпомага рехабилитацията след инсулт

Доказано е, че и двете лечения (тромбектомия и тромболиза) са ефективни и с благоприятни резултати. Резултатът обаче, се различава при отделните пациенти, тъй като много и различни индивидуални фактори могат да повлияят на ефекта от лечението на инсулта, като съпътстващи заболявания, възраст, пол, генетично предразположение и начин на живот.

Целта на VALIDATE е усъвършенстване и валидиране на базираните на ИИ модели, за да се установи каква комбинация от фактори ще повлияе на резултатите при различните пациенти. Тази интеграция на индивидуалните характеристики на пациента ще позволи на лекарите да вземат най-доброто решение за индивидуално лечение за всеки отделен пациент. 

Разчита се на факта, че задвижваните от изкуствения интелект прогностични инструменти и системи за подкрепа на клиничните решения (CDSS), могат да отправят препоръки с голяма скорост, въз основа на данните за пациентите, като помагат на здравните специалисти в процеса на вземане на решения.

CDSS имат потенциал за по-безопасни, по-бързи, по-точни и основани на доказателства индивидуални планове за лечение, подобрени резултати за пациентите и рентабилно разпределение на здравните ресурси.

Коментари