Жените са с по-силни имунни реакции към вирусни инфекции

Половите различия са значително предизвикателство и в клиничните проучвания

Жените са с по-силни имунни реакции към вирусни инфекции

Патогените, причиняващи заболявания, срещат различни характеристики на гостоприемника - възраст, физиология, хранителен статус и имунен отговор са някои основни разлики, с които се сблъскват вирусите и бактериите. 

Най-поразителният контраст, с който се сблъскват патогените обаче, е полът на гостоприемника. Жените и мъжете са различни в много аспекти. Интересен факт е, че тези различия се наблюдават и по отношение на риска от заразяване и при реагирането на инфекциозни заболявания. 

Много добър пример за това е COVID-19. Въпреки че инфекцията засяга еднакво двата пола, се наблюдава, че мъжете са изложени на по-висок риск да умрат от болестта. Това важи и за огнищата, причинени от тежък остър респираторен синдром (SARS) и респираторен синдром в Близкия изток (MERS). 

Хепатит С е друго заболяване, което причинява по-тежки инфекции при мъжете. Докато автоимунните състояния, като ревматоиден артрит и множествена склероза, се наблюдават по-често при жените, пише на сайта www.news-medical.net.

Защо жените и мъжете реагират различно на инфекциозни заболявания?

Има няколко фактора, поради които жените и мъжете реагират по различен начин на инфекциозни заболявания. Някои от често срещаните причини са: различия при излагането на често срещани патогени, имунни реакции срещу тях, хормонални, социални и поведенчески фактори…

Различия в излагането на често срещани патогени

Разликите в експозицията на често срещани патогени зависят до голяма степен от културни, социално-икономически, поведенчески, хормонални и имунологични фактори. Добре известен пример е инфекцията с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1), който засяга повече жени, отколкото мъже в Африка на юг от Сахара. 

От друга страна обаче, туберкулозата и паразитните заболявания засягат повече мъжете, отколкото жените. Мъжете са по-склонни да имат професии като минно дело и земеделие, което може да ги изложи на повишен риск от респираторни заболявания и болести, пренасяни от комари, като малария. 

Жените доминират в областта на медицинските грижи в почти всички страни, което увеличава вероятността от заразяване с инфекциозно заболяване, докато се грижат за пациентите.

Имунни реакции срещу патогени

Проучванията показват, че жените проявяват по-силни вродени и адаптивни имунни реакции към вирусни инфекции, отколкото мъжете. Силното производство на интерферон, повишеното активиране на Т-клетките и повишената чувствителност към автоимунитета са някои от причините за тези разлики в имунните отговори. 

Жените обаче имат повишен риск от прогресиране на заболявания, като ХИВ-инфекцията, която се развива чрез взаимодействия на имунната система. СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност), причинен от ХИВ, прогресира по-бързо при жените в сравнение с мъжете. Установено е, че жените, заразени с ХИВ, имат по-висока активация на Т-клетките и по-силна сигнализация на Толо-подобен рецептор 7 (TLR7), отколкото мъжете със същия вирусен щам. 

Хормонални фактори

Половите хормони, като естроген, прогестерон и андроген, оказват влияние върху разликите в чувствителността към болести, прогресията на заболяването и отговора на лечението. Половите хормони контролират транскрипцията на гени, необходими за развитието и узряването на имунната система, регулирането на имунните отговори и модулацията на имунните сигнални пътища.

Социални и поведенчески фактори

Различията между половете при инфекциозните заболявания също зависят от редица социално-икономически променливи, особено в страни със значително етническо разнообразие и неравенство в доходите. В някои страни мъжете се оценяват по-високо от жените. 

Някои поведения, свързани с пола, също могат да увеличат риска от инфекциозни заболявания. Пушенето е добре известен пример. В много региони по-често тютюнопушенето се наблюдава при мъжете, отколкото при жените. Тази тенденция е по-разпространена в страните от западната част на Тихия океан и регионите от Югоизточна Азия. Пушенето е свързано с повишен риск и смъртност от инфекциозни заболявания, като грип и туберкулоза.

Полови пристрастия при клинични изследвания

Половите различия са значително предизвикателство и при клиничните проучвания. Според регулаторните насоки жените в репродуктивна възраст са изключени от ранни клинични изпитвания, като фаза I. Поради тази препоръка, много терапии са одобрени въз основа на данни, получени единствено от клинични проучвания, проведени при мъже.

Т.е., механизмите, основани на пола, значително влияят върху чувствителността към дадено заболяване, тежестта и отговора на лечението. Следователно разглеждането на двата пола при изследвания за инфекциозни заболявания е от съществено значение, обобщават авторите на проучването. 

Борис АЛЕКСАНДРОВ

 

Коментари