Пациенти благодарят на Зофия Шчербак, помогнала им с уникалните си лечебни способности

Пациенти благодарят на Зофия Шчербак, помогнала им с уникалните си лечебни  способности

Зофия Шчербак е роденa във Варшава, Полша. По професия е икономист, а по призвание – лечител. През 1992г. започва работа като сътрудник в „Международен център по алтернативна медицина“ в гр. София. По време на житейския си и професионален път, тя помага на много хора с тежки патологични заболявания, работейки съвместно с екип от медици. Тя е единственият научно признат алтернативен лечител в България, който работи съгласно Закона за здравето на РБ.

През целият период от лечителската си практика Зофия работи под лекарски контрол. Нейните пациенти представят медицински документи преди започване на лечението, по време на лечението и след проведеното лечение, издадени от съответните компетентни медицински специалисти.

Лечителската специалност е:

1. Неврологични заболявания:

    ►Генетични (Дюшен, мускулна спинална атрофия)

    ►Автоимунни (АЛС – амиотрофична латерална склероза, множествена склероза)

    ►Заболявания на гръбначен стълб

    ►Паркинсон

2. Хормонални нарушения:

    ►Аденоми на хипофизата и щитовидна жлеза

    ►Стерилитет при жените

    ►Миоми и кисти на гениталии

    ►Хашимото (автоимунно заболяване)

    ►Базедова болест

3. Нарушение в слуха (по рождение)

4. Други тежки заболявания

    ►При раково болни, които не подлежат на оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия.

Телефон за контакт и информация: + 359/876 - 320 - 977

Двама пациенти на Зофия се обръщат към нея след 20 години не само за да изкажат своята благодарност, а също и с молба за помощ за близък, който прилагайки систематично консервативно лечение е получавал временно облекчение и повтаряща се симптоматика за заболяване.

Георги Б. разказва за себе си, доказвайки истината с медицински документи и изследвания. На 25.06.2001 година с Епикриза номер 7630 в Болница МБАЛ Света Марина – ЕАД, град Варна беше поставена диагноза CA ПУЛМОНУМ (карцином на белия дроб) и потвърдена с цитологични изследвания - номер 883 ВМИ, Варна. Биопсичните изследвания доказват плоско-клетъчен карцином, Д-р Бояджиева и Д-р Кулова.

При направената лицева рентгенография на гръден кош се установява окръглена, рязко очертана плътна лезия в дясно горно белодробно поле, свързана с горния полюс на хилуса. Тъй като Д-р Минчев и Д-р Йорданова, с издадената епикриза, насочват пациентът към пулмологична клиника за по-нататъшно терапевтично лечение, беше необходимо окончателно становище на медицински лица за начина на лечение преди да се предприеме неконвенционален метод. На 05.07.2001г., Д-р Боев в болница за белодробни болести в град София прави следното заключение – Белодробните изменения не налагат провеждане на медикаментозно лечение. Неизчерпателното и неясно медицинско мнение относно оперативната намеса, химио и лъчетерапия на пациентът се наложи да се потърси второ мнение на медици за състоянието на болния и предстоящите процедури от страна на класическата медицина.

В Болница Света Анна София АД, Д-р К.Ц. предоставя медицински документ с номер 2573/06.07.2001г. - Белодробните изменения не позволяват химио и лъчетерапия и оперативно лечение. В този случай, имайки предвид медицинските мнения, сложността на разположение на тумора, големината и патологията му не позволяваха оперативно лечение, химио и лъчетерапия. Тук искам да вмъкна, че когато пациент има шанс за консервативно лечение не се прилага неконвенционално лечение.

На неконвенционално лечение подлежат пациенти, които нямат шанс пред класическата медицина. Както в случая, медицинските специалисти казаха тежката си дума, че разположението и патологията на тумора не позволява прилагането на консервативен метод..

На 14.07.2001 година, Професор Лесев от “Биочек” Медицински диагностичен консултативен център, даде мнение за съществуване на плътна сянка с нерезки очертания на ниво второ и четвърто ребро в дясно. След двуседмично лечение от Зофия Шчербак, беше направена контролна снимка на белия дроб и становище на наблюдаващ лекар - Д-р Боев, който даде заключение на 24.07.2001 година - „От рентгеновата снимка се установява частично възстановяване на тъканната маса в дясна периферна част на белия дроб“ . Прилагат се снимки на белия дроб и медицински документи.

Колкото и да се говори и пише за постигнатите резултати от лечителката, както и да й благодарим, не е достатъчно. Резултатите от нейното лечение са медицински документирани, като КТ, ЕМГ, ЯМР, лабораторни изследвания и мнение на медицински специалисти доказват неоспорима дарба, пред която трябва да се поклоним и да я използваме за човешкото благо.

Когато човек знае, че медицинската диагноза, както в конкретния случай е присъда, се чувства обречен, безпомощен, незащитен, изоставен, ненужен и разбира в един миг, че има шанс, че има холистичен кабинет, в който те посрещат с усмивка и дават вяра, че твоето днес ще продължи и утре.

Георги Б. споделя : За достоверността на казаното от мен, предоставям медицински материали от моя архив. Не само искам да дам гласност на въпросния случай, а и да направим преценка защо не подкрепяме тази божествена дарба хуманно, духовно и мащабно, за да има полза за обществото.

Медицински отчети и медицинска документация правят анализ за постижения в областта на неконвенционална медицина и предоставят възможности за научен труд, както са изискванията на СЗО и ЕС, че постиженията в областта на неконвенционална медицина трябва да се проследяват и докладва за техни резултати, чиято цел е да се помага на безнадеждно болни, където класическата медицина е стигнала предела на възможностите си.

Такива случаи в лечителската практика на Зофия са много и в различни области на заболявания. Аз коментирам конкретно за себе си, за моите страдания и протегната ръка в момента на моята болка. Една дума „Благодаря“ не стига, трябва да преживееш болка и страдания, да минеш през тунела на безнадеждността и пътьом да срещнеш сродна душа, за да те накара да продължиш да живееш. Мой близък - Ф.Е., също получи помощ от лечителката Зофия Шчербак с диагноза простатит с единични калцификати, двустранна нефротилиаза на бъбреци, киста ренис билателалис. Моят близък, на който препоръчах лечителката също оздравя и двамата решихме да разкажем, че там където има предел за един, за друг е начало.

Чрез взаимодействие на двете медицини пациентите оцеляват и оздравяват. Получаваме помощ и се загубваме в ежедневието и забравяме, че чрез Божията дарба и сила получаваме шанс да живеем, но не е човешко само да се възползваме от тези любящи и всеотдайни самаряни, които имат сърце за всеки и да премълчаваме тази истина за нашето изцеление.

Тук ще цитирам евангелие от Библията: пример за Самарянин се счита като дълг за подпомагане на друг. Самарянин е синоним на милосърдие към тези, които са в нужда. Самарянинът съчувства на човек в нужда, който не може сам да излезе от дадена ситуация. Всеки от нас има нужда от помощ и затова трябва да си помагаме взаимно, за да бъдем силни в милосърдието.

Животът може да ви накара пак да почукате на вратата на лекуващия, на вас или на ваш близък, защото никой от нас не е застрахован.

Повече от 20 години се радвам на щастлив живот благодарение на протегната ръка. Искам да се възползвам от случая и да кажа: „Не забравяйте дадено вам добро, защото любовта няма граници, но има избраници. Всеки от нас има шанс на еволюция и промяна в себе си стига да поеме правилния път. Този шанс получих и аз – Георги Б., за да докажа че неконвенционалната медицина е моето спасение.“