2 пъти преварената вода е вредна?

2 пъти преварената вода е вредна?

Някои специалисти и лекари действително твърдят, че два пъти преварената вода може да навреди, тъй като според тях още при първото завиране в нея произтичат химически процеси.

Веществата в нея встъпват в реакции и образуват вредни съединения. При първото преваряване те са малко, но при повторно концентрацията им се увеличава.

Според някои  специалисти „водата става по-тежка“. В многократно преварявана вода се съдържа изотопът водороден деутерий. Заради тежестта си този изотоп се изпарява по-бавно от водата, затова неговата концентрация нараства в процеса на преваряване.

Ново 20! Ето колко вода трябва да пиете на ден

Експерти провели две изследвания по този повод, като в процеса на експеримента при първото изследване вземали проби на всеки 3 минути, а при второто – веднага след завирането на водата и 20-25 минути след това.

Важни били крайните резултати, които, за щастие, отбелязали следното: според авторите всички изследвани показатели се оказали в допустимите нива.

Единствено показателят рН леко се променил, но това изменение се оказало незначително. Изводът е ясен: не, преварената един, два или повече пъти вода не е вредна, тя е годна за пиене!

Коментари