Вихофобия или страх от шофиране

Вихофобия или страх от шофиране

„Нов тип страх поразява хората. По-засегнати са жените, но и все повече мъже се оплакват. Страхът от шофиране е „модерен” проблем.

Причините за него са интензивният трафик, чакането в задръствания, малкият опит като шофьор, страхът от създаване на пътно транспортно произшествие.

Ако веднъж вече сте били участник в ПТП, страхът от шофиране ви е гарантиран. В този случай той носи белезите на посттравматичен стрес и се преодолява трудно през годините. Като личностов профил страдащите от вихофобия са по принцип тревожни личности. Те „хвърлят” много емоции във всичко и са постоянно в тревожно очакване, че нещо лошо ще им се случи. 

По време на шофиране тревожното очакване блокира мисълта и действията им, като по този начин затруднява асоциативния поток и реакцията на различни пътни ситуации. Така се задейства спираловидна неувереност, от която спасението е само чрез бягство – отказ от шофиране.

Що е номофобия и страдате ли от нея?

Погледнато психоаналитично, тревожните личности са формирани по метода на индективната тревожност. Техните родители също са били тревожни и с постоянни забележки са се стремели да „предпазят” децата си от мними опасности.

Вместо това са им генерирали тревожност и чувство за вина, които след години могат да се мултиплицират в страх от шофиране. 

Много честа причина за вихофобията са и строгите и изнервени инструктори, както и агресивните водачи на пътя, които с клаксони  вцепеняват неопитните и учещите се да шофират.

Да приемем, че проблемът е налице. Един от вариантите за преодоляването му е успокояване на психиката и възвръщане на контрола върху асоциативния поток и реакциите. Обикновено тревожните личности са с доказан серотонинов дефицит.

Ето защо след консултация с психиатър е възможна терапия със серотонинови стимуланти“, обясни специалистът. 

Коментари