Електротерапията – нов метод за лечение на рака

Електротерапията – нов метод за лечение на рака

Наскоро прочетох информация, че туморите вече могат да се лекуват и с електротерапия. Какво представлява този метод и как по-точно лекува тумора?

Недялка Христова, гр. Варна

Електротерапията или галванотерапията е неинвазивна форма на лечение на рак с целево прилагане на галваничен електрически ток върху туморни образувания, която в последните години се използва все по-широко като алтернативен метод в лечебната практика на редица клиники. За терапия на туморни образувания е въведена сравнително отскоро.

Електротерапията се прилага с два основни варианта електродна конфигурация – интратуморно, чрез заигляне или чрез обхващане на туморната формация между няколко плоски електрода. Електротерапията въздейства върху метаболизма на туморната клетка.

Някои видове паразити провокират появата на тумори

Туморната тъкан е с по-ниско съпротивление, в сравнение със здравата и по този начин електричният поток се фокусира на това ниво. При протичането на галваничен ток в тъканите под електродите настъпват значими промени в рН на средата. Това предизвиква промяна в биохимичните реакции и води до разрушаване на туморната клетка.

Електротерапията има положително въздействие и върху активността на имунната система. Въздействието на галваничния ток води до натрупване в тумора на активирани имунни клетки, насочени към разпознаването на тумора като чуждо тяло, с последваща реакция на елиминиране на увредените от електротерапията структури.

Коментари