Има ли допълнителни медицински грижи за пациенти след инсулт?

Има ли допълнителни медицински грижи за пациенти след инсулт?

Майка ми бе приета в болница с инсулт. Клиничната пътека за престоя изтича, но тя все още се нуждае от медицински грижи и не се намира в добро състояние. Как да постъпя в случая, за да бъде осигурено медицинско наблюдение на състоянието й?
Георги Минчев, гр.Пловдив

При пациенти със скорошен инсулт може да се проведе рехабилитация, напр. по КП №254 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето“.

Медицинска помощ по тази клинична пътека се предоставя на лежащо болни пациенти непосредствено след активно лечение по повод исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт, с цел стабилизиране на постигнатия ефект от активното лечение.

Коментари