Има ли нови указания за тест-лентите при диабет?

Има ли нови указания за тест-лентите при диабет?

Указанията относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК плаща за всяка група № РД-16-48/06.10.2021 г. са прикачени в сайта на НЗОК в раздел “Медицински изделия и диетични храни” - “Архив медицински изделия и диетични храни, прилагани в извънболничната медицинска помощ”. 

След като тези указания са архивирани, това означава ли, че има нови актуални правила и откъде в сайта могат да бъдат свалени? Ако правилно съм разбрала от указанията от 06.10.2021 г., тест-лентите вече не се разрешават (заверяват) от РЗОК, а директно се изписва рецепта от личен лекар.

И втори въпрос: кой нормативен документ регламентира пределната (максималната) продажна цена на тест-лентите за кръвна захар, които НЗОК реимбурсира ?

Лиляна Златева, гр. София

Посочените указания от 06.10.2021 г. все още са актуални. Очаква се издаване на нови.

С въвеждането на електронната рецептурна книжка (ЕРК) отпада необходимостта от заверка на рецептурна книжка в РЗОК с предписаните количества тест- ленти.

Няма нормативен акт, който да регламентира максималната продажна цена на тест-лентите.

По отношение на втория ви въпрос уточняваме, че съгласно Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, ежегодно се провежда процедура, при която се определя стойността, до която НЗОК плаща за тест-лентите.

Коментари