Изследването на нивата на витамините В12 и D не се покрива от Касата

Изследването на нивата на витамините В12 и D не се покрива от Касата

Имам два въпроса към вас и се надявам да получа компетентен отговор.

1. Кои от следните изследвания минават по НЗОК - кръвна група, антитела за коронавирус, сифилис, хепатит E, витамин B12 и витамин D?

2. По колко курса физиотерапия в извънболнична помощ на година се полагат на всеки здравноосигурен? Има ли някакъв лимит за направленията или няма? Например, мога ли да направя няколко курса за разтегнат бедрен мускул и за синузит в рамките на една година?

Ангелина Стефанова, гр. Кърджали

1. НЗОК заплаща само за изследвания, които са включени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В случая Касата заплаща за определяне на кръвна група и резус-фактор.

Заплаща и за някои серологични изследвания на: хепатитен В вирус, хепатитен С и А вирус.

НЗОК заплаща и за „Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)“.

Изследването на нивата на витамините В12 и D не се покриват от НЗОК.

2. Лекарят-физиотерапевт ще прецени какво лечение е необходимо да се проведе в рамките на календарната година. За физиотерапевтичен курс в извънболничната медицинска помощ за определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, с оценка на обективното състояние на пациента, с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение, и отразени вид и брой на проведените процедури.

Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:

1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

При продължаване на оплакванията и по преценка на лекуващия лекар, здравноосигуреният има право на ново направление за назначаване на процедури, до настъпване на клинико-терапевтичен ефект.

 

Коментари

Физиотерапия няма 13.01.2022 5:10

Реално с тези "физиотерапии" мними болни източват здравната каса за да ходят на безплатен санаториум - почивка.