Как да възстановя здравните си права след пенсиониране в Гърция?

Как да възстановя здравните си права след пенсиониране в Гърция?

Майка ми е на 67 г. и се е осигурявала здравно и пенсионно през последните 15 г. в Гърция. От лятото на тази година се прибра за постоянно в България, след като се пенсионира там. Какво трябва да направи, за да може да си избере личен лекар и да възстанови здравноосигурителните си права в България?

Теодора Янева, гр. Добрич

Ако здравноосигурителните права на майка ви в България са прекъснати поради период на заетост в Гърция, тя трябва да ги възстанови чрез представянето на удостоверителен документ - формуляр Е104 или S041 в териториалната дирекция/офис на  НАП по постоянен адрес у нас. Този документ ще бъде издаден от компетентната гръцка институция единствено при поискване по служебен път от НЗОК/РЗОК.

За целта майка ви може да подаде заявление по образец чрез Районната здравноосигурителна каса по местоживеене. Към заявлението е необходимо да приложи и копие от гръцки удостоверителни документи  за социално и/или здравно осигуряване, ако разполага с такива. Допълнителна информация можете да получите от служителите в съответната РЗОК, обработващи европейски формуляри.

По отношение избора на общопрактикуващ (личен) лекар - първо направете справка дали майка ви не фигурира в пациентската листа на общопрактикуващ лекар (възможно е да е осъществила избор на личен лекар, преди да замине за чужбина). Ако няма избран общопрактикуващ лекар, след възстановяване на здравноосигурителните си права, тя може да направи такъв избор.

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК.

Коментари