Какъв е срокът на валидност на направленията?

Какъв е срокът на валидност на направленията?

Моля да уточните в какъв срок е валидно направлението, издадено от лекар за медико-диагностични дейности, а и относно всички останали направления, рецепти, талони и прочее документи в сферата на здравеопазването? Как се изчисляват тези срокове? Денят на издаване на направленията брои ли се или не? Моля да цитирате и съответните параграфи, които регламентират тези срокове.

Димитър Тонев, гр. Пловдив

В Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. е договорено в чл.147, ал.5, че „Медицинско направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) е валидно до 30 календарни дни от издаването му”. При изчисляване на този срок се брои и денят на издаване на медицинското направление.

Същият принцип на изчисляване на сроковете за валидност е приет и за другите видове медицински направления, издавани по реда на задължителното здравно осигуряване: и за „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3), „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А), „Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК №7). Тези направления се издават при необходимост от специализирана извънболнична помощ, специализирани медицински изследвания или болнична медицинска помощ, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ. Преценката е на лекаря, извършващ прегледа, с оглед здравословното състояние на пациента.

Целта е да се осигурят своевременност, адекватност и ефективност на провеждането на лечението на пациента, което чрез приемане срока на валидност от деня на издаване на медицинското направление, може да бъде осигурено още в този ден. Като резултат пациентът в рамките на един и същи ден би могъл да се ползва от своите права на здравноосигурен и да получи преглед при личния лекар, консултация от специалист, да направи необходимите му медицински изследвания, а при необходимост – да постъпи в болница.

Предвид изложеното, както и с оглед улеснение на здравноосигурените, е дадена тази възможност – в един и същи ден да бъдат извършени повече от една медицинска дейности.

Съгласно чл.147, ал.4 и ал.5 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г., „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) е валидно до 30 календарни дни от издаването му, както и „Медицинско направление за медико-диагностични дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №4) и „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) е валидно до 30 календарни дни от издаването му.

Съгласно чл.291, ал.3 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г., „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури” (бл. МЗ-НЗОК №7) има срок на валидност до 30 календарни дни от издаването му. 

Коментари