Каква е процедурата при изгубен протокол за лекарства?

Каква е процедурата при изгубен протокол за лекарства?

Изгубих си протокола за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК (6-месечният срок на валидност на същия не е изтекъл), както и рецептурната си книжа. Същевременно, преди да ги изгубя, личният ми лекар издаде електронна рецепта за предстоящото получаване на медикамента (цимзия) от аптека и вписа дата на рецептата в рецептурната книжка, но към момента не разполагам с документите. Имам следните въпроси:

1. Липсата на оригинален протокол и рецептурна книжа (в аптеката е налице предоставено копие при започване на терапията) пречка ли е да получа изписания медикамент, тоест, този за който вече имам е-рецепта?

2. Каква е процедурата при изгубени протокол и рецептурна книжка?

3. Тъй като открих отговори на подобни въпроси на сайта ви (за изгубен протокол), но са давани преди 5-6 години и не е ясно дали казусите са достатъчно сходни и дали нормативната уредба е същата, моля да ми посочите кои нормативни актове (закони, наредби и т.н.) уреждат процедурата след изгубване на оригинален протокол, за да проверя конкретно какви стъпки да предприема?

Марина Стефанова, гр. Стара Загора

Съгласно чл.61 от Националния рамков договор - 2020-2022 г. за медицинските дейности, при изгубване, повреждане или унищожаване на протокола, действието на утвърдения и заверен „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (когато протоколът е в срок на валидност) се прекратява с решение на управителя на НЗОК/директора на РЗОК. В тези случаи не се предоставя копие на пациента.

Комисията, която е утвърдила протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок, съобразно назначената терапия.

Лекарственият продукт Cimzia е с протокол IC и в случая е необходимо да се обърнете към РЗОК, в която е заверен протоколът.

От 01.07.2021 г. рецептурните книжки вече са само в електронен формат, т.е. книжката на хартия не ви е необходима.

Коментари