Какво да направя, ако едно от изписаните лекарства в е-рецептата липсва в аптеката?

Какво да направя, ако едно от изписаните лекарства в е-рецептата липсва в аптеката?

Как да се процедира с електронните рецепти с повече от едно лекарство, когато не всички ги има в една аптека? Обикновено, има само едно от тях и аптекарите обясняват, че ако вземем него, останалите две лекарства не можем да получим със същата рецепта, но от друга аптека.

Не можем да ги вземем, дори без да са платени от Здравна каса нямаме право на обикновени рецепти за лекарства за диабет. Може ли личният лекар, след като види, че не е изпълнена изцяло електронната рецепта, да напише нова за останалите лекарства, които не са взети?

Калина Матева, гр. Варна

В случая аптеката може да отпусне наличните лекарствени продукти, като електронната рецепта получава статус „Изпълнена“.

Лекарственият продукт, който липсва, не се отразява като получен и не се заплаща от НЗОК.

За да ви бъде отпуснат този лекарствен продукт в друга аптека, трябва да посетите личния си лекар за издаване на нова е-рецепта.

Когато всеки лекарствен продукт е предписан на отделна е-рецепта, всяко предписание може да бъде изпълнено, в зависимост от срока на валидност на е-рецепта в произволна аптека на територията на страната, сключила договор с НЗОК.

Коментари

Иванова 09.12.2023 11:33

Това е недомислена работа от страна на НЗОК. Човек трябва да се разкарва до личния лекар по няколко пъти. Да виси на опашките или да записва час, който може да е достъпен след 7-10 дена. А през това време да стои без лекарства!

Иванова 09.12.2023 11:33

Това е недомислена работа от страна на НЗОК. Човек трябва да се разкарва до личния лекар по няколко пъти. Да виси на опашките или да записва час, който може да е достъпен след 7-10 дена. А през това време да стои без лекарства!