Какво трябва да доплащам при операция на дискова херния?

Какво трябва да доплащам при операция на дискова херния?

Откриха ми три дискови хернии, на три нива. Трябва да ми се направи операция, но тъй като за първи път влизам във болница, моля да поясните какво поема НЗОК при тази операция и ще се наложи ли доплащане от моя страна?

Гимнастика и масаж за лечение на дискова херния

Лиляна Ангелова, гр. Кърджали

Операция на дискова херния може да се осъществи в рамките на клинична пътека №212 “Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност”.

НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека, с изключение на тези за някои скъпоструващи медицински изделия, когато са използвани такива:

• антиадхезивен гел

• агресивен борер за високооборотна конзола - с различни диаметри

• заместващо костно вещество при остеосинтеза

• ендоскопски катетър за еднократна употреба в спиналната хирургия

• сет за ултразвукова аспирация

• комплект електроди за невромониторинг

• лазерен световод

• медицински изделия за роботасистирана хирургия.

Коментари