Колко и какви стоматологични услуги се полагат на дете на 9 г.?

Колко и какви стоматологични услуги се полагат на дете на 9 г.?

Дъщеря ми е на 9 г. През тази година имаме посещение при стоматолог, при което е извършен преглед и вадене на млечен зъб, и второ посещение при друг стоматолог, при което имаме лечение на млечен кътник и пломбиране. За пломбирането ми казаха, че трябва да доплатя 7 лева и нямам право на втора пломба. Ако искам да лекуваме и втория кариес, трябва да заплатя 50 лева. Правилно ли е това? На колко и какви стоматологични услуги имам право за дете на 9 г.?

Станислава Щерева, гр. Плевен

НЗОК заплаща напълно или частично за дентални дейности от първичната извънболнична дентална помощ за здравноосигурени до 18-годишна възраст, както следва:

1. Обстоен преглед със снемане на орален статус - код 101, веднъж за съответната година, за което пациентът доплаща 1,80 лв.

2. Четири лечебни дейности, две от които могат да бъдат лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб:

• обтурация (пломба) с химичен композит или амалгама - код 301, за което пациентът не дължи доплащане.

• екстракция (изваждане) на временен зъб с анестезия - код 508, за което не се дължи доплащане от пациента.

• екстракция на постоянен зъб с анестезия - код 509, за което не се дължи доплащане от пациента.

• лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб - код 332, за което доплащането от пациента е 4,70 лв.

• лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб - код 333, за което доплащането от пациента е 12,30 лв.

Когато пациентът изрично предпочете методики, средства или материали, невключени в посочения пакет, денталният лекар има право на пряко заплащане и/или доплащане за извършените дейности.

Коментари