Мога ли да получа втори талон за физиотерапия в един месец?

Мога ли да получа втори талон за физиотерапия в един месец?

След сериозна дислокация на лакътна става ми беше назначена физиотерапия. С направлението от личния лекар успяха да ми направят процедури за 8 дни.

Днес свърши последната, но състоянието на ръката ми е далеч от подобрено и пълно възвръщане на функционалността. Според физиотерапевтката, травмата ми е тежка и имам нужда от сериозно работа с рехабилитатор за поне още месец.

Д-р Антония Василева: Ефектът от физиотерапия настъпва след две седмици

Казаха ми, че мога да взема направление за още процедури от ортопед. Личният лекар обаче, ми казва, че не може да ми издаде направление за нова физиотерапия. Посъветвайте ме какво мога да направя в случая.

Добромир Цветков, гр. Сливен

При продължаване на оплакванията и при липса на перманентен клинико-терапевтичен ефект от физиотерапевтичното лечение, здравноосигурените имат право на ново направление за назначаване на втори допълнителни процедури до настъпване на терапевтичен ефект.

Това, разбира се, преценява лекуващият лекар. Необходимостта от заключителен преглед при физиотерапевта е именно да прегледа пациента и да каже има ли ефект (клиничен) от проведените процедури или те трябва да бъдат продължени, или сменени с други.

Няма текст в Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности, който да забранява провеждането на втори физиотерапевтичен курс в рамките на един месец.

Личният лекар би могъл да издаде направление към физиотерапевт на основание препоръката на физиотерапевт, отразена в амбулаторния лист от прегледа.

След извършените процедури в извънболничната помощ, когато има недостатъчен терапевтичен ефект, специалистът-физиотерапевт от извънболничната помощ решава дали е необходима рехабилитация в болнични условия, след проведен преглед на пациента и ако няма клинико-терапевтичен ефект от проведения физиотерапевтичен курс в извънболничната помощ, издава направление за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ по клинична пътека за рехабилитация.

Коментари