Мога ли да се лекувам в България, ако живея и работя в Швеция?

Мога ли да се лекувам в България, ако живея и работя в Швеция?

От една година живея и работя в Швеция на трудов договор. Тъй като за първи път работя извън България и не знам как са уредени законово нещата, моля да обясните: когато се прибирам в отпуск в България, мога ли да ползвам здравна помощ и трябва ли да предоставя някакъв документ? При проверка в НАП в момента имам неплатени осигуровки за тази една година.

Ангел Добрев, гр. Русе

Като здравноосигурен в друга държава-членка на ЕС (в случая Швеция), за да ползвате медицинска помощ при временен престой в България (ваканция, екскурзия, кратко посещение), трябва да разполагате с валидна европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от шведската здравноосигурителна институция.

Тази карта се ползва при спешни и неотложни медицински ситуации или при обострени хронични болести, като има за цел покриването на медицинската услуга. Картата се приема само в болници и лекарски практики, които имат сключен договор с НЗОК.

Състоянието се определя дали е спешно или неотложно необходимо от лекуващия лекар, а не от пациента. Лекуващият лекар преценява обема и вида на необходимите спешни медицински услуги, които следва да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК.

Според Европейските регламенти, ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава по осигуряване. За планирано лечение или планирани медицински процедури, може да кандидатствате в шведската здравноосигурителна институция за издаването на формуляр S2.

Това е официалният формуляр, който се издава при планирано лечение. За информация относно процедурите и необходимите документи за кандидатстване може да се обърне към здравноосигурителната институция в Швеция. Формулярът покрива извършването на планираното лечение или процедура.

Вариант е и да заплатите медицинската процедура или услуга, като с оригиналните фактури и касови бонове имате право да кандидатствате за възстановяване на направените разходи след завръщането ви в Швеция.

 

Коментари