Може ли с талон да си направя електрофизиологично изследване на сърцето?

Може ли с талон да си направя електрофизиологично изследване на сърцето?

По препоръка на специалист трябва да си направя електрофизиологично изследване на сърцето. Покрива ли се от Здравната каса? Кой трябва да ми издаде направление, ако може да се направи по линия на НЗОК?

Даниел Христов, гр. Пазарджик

Инвазивното изследване Електрофизиологично изследване на сърцето се заплаща от НЗОК. Необходимо е направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), с което пациентът се приема в лечебно заведение за болнична медицинска помощ, което извършва това изследване. То е включено в диагностично-лечебния алгоритъм на клинична пътека №21 „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии”. 

По тази клинична пътека НЗОК не заплаща Електродите за радиофреквентна аблация.

Коментари