Може ли да ползвам болничен в ЕС по време на отпуск?

Може ли да ползвам болничен в ЕС по време на отпуск?

Моля да внесете яснота в следната ситуация. Български гражданин съм и работя в Германия на немски трудов договор, чрез български посредник. В момента съм в отпуск в България. Направена ми е операция на ръката и са ми издадени болнични, но фирмата отказва да ми заплати болничния, защото е издаден от България, по време на отпуск. Имат ли право?

Павел Стефанов, гр. София

Поставеният въпрос не е от компетентността на НЗОК. Съветваме ви да се обърнете за съдействие към Националния осигурителен институт.

Като алтернативна възможност при възникналата ситуация на евентуално нарушено право на парично обезщетение за болест при трансгранична ситуация, ви предлагаме да потърсите благоприятно решение на случая чрез мрежата SOLVIT - система, която цели отстраняване на пречките при свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали.

Отправянето на искане за разрешаване на проблем с посредничеството на SOLVIT е максимално опростено и става чрез факс, по пощата или електронна поща - на електронния адрес на Националния SOLVIT Център в съответната държава, с която заинтересованите имат “административна връзка”. В България Националният SOLVIT Център е създаден в рамките на Дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” към администрацията на Министерския съвет.

Коментари

гост 15.06.2019 19:01

Блиц,какъв е смисъла от статията ви ......малоумна работа братлета