Полага ли се пенсия по ТЕЛК на онкоболен, ако е безработен?

Полага ли се пенсия по ТЕЛК на онкоболен, ако е безработен?

Онкологично болна съм и в момента - безработна. Тъй като съм регистрирана в бюрото по труда, мога ли да мина на ТЕЛК за пенсия за моето заболяване - рак на гърда, 4-ти стадий? Имам право на 10 месеца остатък от борсата. Ако след това започна работа, имам ли право да използвам болнични? Лечението ми е непрекъснато и продължава. Използвала съм 2х180 дни болнични, след които се връщам на борсата.

Теменужка Бойчева, гр. Варна

Първоначално следва да се обърнете към вашия личен лекар, който ще прецени здравословното ви състояние и ще ви разясни подробно процедурата.

Личният лекар насочва болния към ТЕЛК, когато приема, че е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност. Насочването се прави с медицинско направление за ТЕЛК.

Личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият специалист, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление, когато приеме, че е налице: трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност; вид и степен на увреждане.

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият специалист, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

След като се обърнете първо към вашия личен лекар и след евентуално издаване на решение на ТЕЛК, в зависимост от процента намалена работоспособност (според вида и степента на увреждането и диагнозата), разяснения по въпроса за получаването на инвалидна пенсия може да ви дадат от Националния осигурителен институт (НОИ).

Има съответни критерии, по които се определя отпускането на инвалидни пенсии, съгласно Кодекса за задължителното обществено осигуряване, а разпорежданията, с които се отпускат пенсиите за инвалидност и за добавката за чужда помощ, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Коментари