Синът ми живее в чужбина – може ли да се лекува и тук?

Синът ми живее в чужбина – може ли да се лекува и тук?

От септември 2020 г. синът ми започна работа по трудов договор във Великобритания. Договорът е сключен в страната, а социалните и здравните му осигуровки ще се плащат там. Може ли синът ми да ползва здравноосигурителните си права в България, когато идва тук за кратки периоди? Трябва ли да представя някакви по-специални документи, удостоверяващи правото му на такава помощ у нас?

Венета Христозова, гр. Варна

След като синът ви е здравноосигурен във Великобритания, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН), при лечение на територията на България (или в друга държава от ЕС/ЕИП/Швейцария ) за него важи следното:

При временен престой в България (или в друга държава от ЕС), той има право на спешна и неотложна медицинска помощ (до приключване на временния му престой) в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване - срещу представяне на валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от държавата по осигуряването (Великобритания). ЕЗОК улеснява достъпа на пациентите при спешна и/или неотложно необходима медицинска помощ до лекари/лечебни заведения в другите държави от ЕС, когато е налице внезапно възникнало остро медицинско състояние или обострено хронично заболяване, и когато пациентът не може да се завърне в собствената си държава на здравно осигуряване, без да наруши предварително планирания срок на временен престой в другата страна.

Състоянието се определя дали е спешно или неотложно необходимо от лекуващия лекар в другата държава (в случая България), а не от пациента. Лекарят определя вида, обхвата и обема на необходимите спешни медицински услуги, които могат да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК.

В България е необходимо да се обръща само към лечебните заведения, сключили договор с НЗОК.

ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава на осигуряване, поради което, ако пациентът сам пожелае да се лекува в другата държава от ЕС, той ще трябва да представи европейски формуляр за планираното лечение (S2) или лично ще заплати цената на ползваните медицински услуги в другата държава.

Тагове :

Коментари