Защо джипито отказа да ми изпише лекарства, тъй като поставял ваксини?

Защо джипито отказа да ми изпише лекарства, тъй като поставял ваксини?

Редно ли е личният лекар да отказва изписването на лекарства за хронични заболявания, защото ваксинира пациенти до края на работния си ден? На практика, хронично болните остават без лечение.

Васил Михов, гр. Плевен

Общопрактикуващият лекар обявява в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените, записани в пациентската му листа, своя месечен график, който съдържа часове: за амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност; и за други дейности.

Графикът съдържа телефон за консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон.

В амбулаторията общопрактикуващият лекар може да посочи и информация, улесняваща контакта с пациентите във връзка със записване на часове за преглед, но това не е задължение, изрично посочено в Националния рамков договор за медицинските дейности.

Коментари

друг анонимен 22.06.2021 14:23

ЩЕ СЕ ЛЕКУВАМЕ И ЩИ МРЕМ ПО СПИСЪК?.АМ ТОЗИ НО БОГ!!!! ВИЕ ЛИ СТЕ БОГ?